โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต พร้อมแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี