รายละเอียดการติดต่อ

ที่อยู่

151 หมู่ 7 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทร

039-605-666, 039-327-530-4


ฉุกเฉิน / Emergency
039-322-477

โทรสาร

039-605-699

อีเมล

mk.sirivej@gmail.com


person.1@sirivejhospital.com


QR CODE

แผนที่และการเดินทาง