โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี นำโดยคุณศาริตตา คงอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและทีมพยาบาลพร้อมรถพยาบาล เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี นำโดยคุณศาริตตา คงอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและทีมพยาบาลพร้อมรถพยาบาล เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565 เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ และมีทักษะเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี วันที่ 8 ธันวาคม 2565