โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ Basic Life Support ให้กับพนักงานบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ Basic Life Support ให้กับพนักงานบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี เพื่อเพิ่มความรู้ขั้นพื้นฐานการช่วยชีวิตเบื้องต้น ?การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS ?การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี วันที่ 6 ธันวาคม 2565