โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้าและเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต Give Blood Save Life

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้าและเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต Give Blood Save Life มีแพทย์ พยาบาล พนักงานและผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต โดยคุณวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสทำบุญโรงพยาบาลครบรอบ 28 ปี ?ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน? 18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี