โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทีมพยาบาล รถพยาบาล เพื่อดูแลนักวิ่งในงาน "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดจันทบุรี" ณ สนามกีฬา

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทีมพยาบาล รถพยาบาล เพื่อดูแลนักวิ่งในงาน "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดจันทบุรี" ณ สนามกีฬาตึกแดง อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี