พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) ประธานพระครูพราหมณ์ ทำพิธีย้ายศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลตายาย

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) ประธานพระครูพราหมณ์ ทำพิธีย้ายศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลตายาย ให้กับโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี เข้าร่วมพิธี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565