โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต พร้อมแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต พร้อมแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน และมอบทุนการศึกษา?ให้แก่นักเรียนจำนวน 4 ทุน ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ วัดทุ่งเพล อ.มะขาม จ.จันทบุรี