โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับสมาชิก สมาคม ฌกฝ. ธ. ก.ส. จังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับสมาชิก สมาคม ฌกฝ. ธ. ก.ส. จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2563