โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โดยพล.ต.ต.อมร สุวพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท นพ.ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะ ร่วมทอดกฐินสามัคคี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โดยพล.ต.ต.อมร สุวพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท นพ.ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะ ร่วมทอดกฐินสามัคคี และออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต พร้อมแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ ให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญ?????? ??ณ วัดแสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566