โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่และเวชภัณฑ์พร้อมรถพยาบาล ในการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่และเวชภัณฑ์พร้อมรถพยาบาล ในการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 16 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคารอเนกประสงค์) วิทยาเขตจันทบุรี