โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ( Basic Life Support)????? การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ( Basic Life Support)????? การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อเพิ่มความรู้ขั้นพื้นฐานการช่วยชีวิตเบื้องต้น พร้อมปฏิบัติกับหุ่นสาธิต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือ หากเกิดเหตุการณ์จริงได้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี