โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่และเวชภัณฑ์พร้อมรถพยาบาล ในการแข่งขันกีฬาเรือเครื่องหางยาว วันชนะศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 32

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่และเวชภัณฑ์พร้อมรถพยาบาล ในการแข่งขันกีฬาเรือเครื่องหางยาว วันชนะศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 32 ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566