โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในประเพณี ตักบาตรเทโว และออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในประเพณี ตักบาตรเทโว และออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต พร้อมแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ ให้กับผู้ที่มาทำบุญ ณ วัดแสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี วันที่ 30 ตุลาคม 2566