โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โดย พญ.ดารณี สุวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โดย พญ.ดารณี สุวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อ No Stroke for All Thais by New Gen : คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค พร้อมทั้งนี้ ได้ร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่และเวชภัณฑ์พร้อมรถพยาบาล ให้กับนักวิ่งภายในงาน ณ ประตูระบายน้ำกลางคลองภักดีรำไพ วันที่ 29 ตุลาคม 2566