โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต พร้อมแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ ให้กับผู้ที่มาร่วมโครงการ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต พร้อมแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ ให้กับผู้ที่มาร่วมโครงการ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ภายใต้แนวคิด "Better Environment, Better Health เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีขึ้น" ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 29 ตุลาคม 2566