โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ( Basic Life Support) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ( Basic Life Support) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี, นักเรียนโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี เพื่อเพิ่มความรู้ขั้นพื้นฐานการช่วยชีวิตเบื้องต้น การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี