หนึ่งคนให้ หลายคนรับ โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า และเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยมีแพทย์ พยาบาล พนักงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมา

หนึ่งคนให้ หลายคนรับ โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า และเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยมีแพทย์ พยาบาล พนักงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน 29 สิงหาคม 2566