วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ พร้อมเภสัชกรจ่ายยาให้กับประชาชนทุกท่าน

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ พร้อมเภสัชกรจ่ายยาให้กับประชาชนทุกท่าน ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี