นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมผู้บริหาร พยาบาลและพนักงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมผู้บริหาร พยาบาลและพนักงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี