โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โดยนพ.ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมงานแถลงข่าวและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์รับบริจาคโลหิต สาขาเซ็นทรัล จันทบุรี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โดยนพ.ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมงานแถลงข่าวและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์รับบริจาคโลหิต สาขาเซ็นทรัล จันทบุรี โดยทางโรงพยาบาลสิริเวช ร่วมสนับสนุนเงินเพื่อจัดทำศูนย์บริจาคโลหิต จำนวน 100,000 บาท และร่วมสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 253,800 บาท ศูนย์รับบริจาคโลหิต สาขา เซ็นทรัล จันทบุรี จัดตั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาโลหิตได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้บริจาคโลหิต เพิ่มช่องทางการบริจาคโลหิตสถานที่ใหม่ที่น่าสนใจและช่วยดึงดูดผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการจัดหาโลหิตมีความพอเพียงและยั่งยืนต่อไป วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี