นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมผู้บริหาร พยาบาลและพนักงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมผู้บริหาร พยาบาลและพนักงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี