โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จัดโครงการ ?Smart Partner? คิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จัดโครงการ Smart Partner คิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน โดยวิทยากรชื่อดัง คุณอุ๋ย นที เอกวิจิตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 10 โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2566