โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมออกหน่วยเพื่อให้บริการวัดความดันโลหิต ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านในงาน ?ราชมงคลรักษ์

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมออกหน่วยเพื่อให้บริการวัดความดันโลหิต ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านในงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2566