บริการทางการแพทย์

คลินิกศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรม บริการตรวจรักษา วินิจฉัยและผ่าตัด โรคทางการศัลยกรรมทั่วไป โดยแพทย์ศัลยกรรมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมให้การดูแลรักษาแบบเฉพาะทางตามมาตรฐานทางการแพทย์

แนะนำแพทย์

นพ. จริม วงศ์เสรีพิพัฒนา

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. อาคม เสือสาวะถี

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ธนภพ ธีรพงศ์ธาดา

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ธวัชชัย ไตรมิตรวิทยากุล

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ธิติ วรรณศิริ

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. สุพจน์ ฉัตรทินกร

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. เศวต หวังธรรมมั่ง

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

สอบถามการนัดหมายแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สอบถามการนัดหมายแพทย์ 039-605-666 ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี