บริการทางการแพทย์

คลินิก หู คอ จมูก

คลินิกตา หู คอ จมูก บริการตรวจรักษาและการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับ หู คอ จมูก ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ สามารถตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง

แนะนำแพทย์

นพ. โชติพัฒน์ ทองเย็น

ความเชี่ยวชาญ: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. จักรวิดา โกษาคาร

ความเชี่ยวชาญ: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ปรีดี เงาเทพพฤฒาราม

ความเชี่ยวชาญ: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สอบถามการนัดหมายแพทย์ 039-605-666 ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี