บริการทางการแพทย์

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ บริการเกี่ยวกับกระดูก และข้อ ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูก และกล้ามเนื้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อการรักษาที่มีความถูกต้อง แม่นยำ การผ่าตัดที่รวดเร็วและปลอดภัย

เปิดให้บริการทุกวัน ณ อาคารโรงพยาบาลสิริเวช ชั้น 1 เวลา 08.00 - 22.00 น.

แนะนำแพทย์

พญ. อนุชิดา วิวิธพรมงคล

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ทวีชัย จิรชูพันธ์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ศุภฤกษ์ สุขสำราญ

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. วินัย บรรจงการ

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ราเมศ ให้ศิริกุล

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. กนก กนกวงศ์นุวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สอบถามการนัดหมายแพทย์ 039-605-666 ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี