บริการทางการแพทย์

คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพเด็ก มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคร้ายแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กเป็นอย่างดี

เปิดให้บริการทุกวัน ณ อาคารโรงพยาบาลสิริเวช ชั้น 2 เวลา 08.00 - 20.00 น.

แนะนำแพทย์

พญ. พรไพลิน สมพีร์วงศ์

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคไต

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. สมสุดา จงสุขบุญ

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. พรรณวดี รักวงษ์

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ปกป้อง ณ สงขลา

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. ศิริพร ภัทรฐิติกุล

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ระบบประสาทฯ

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. กนกกร สวัสดิไชย

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ทนง ประสานพานิช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สอบถามการนัดหมายแพทย์ 039-605-666 ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี