บริการทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม บริการตรวจรักษาวินิจฉัย ให้คำปรึกษา ดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทั่วไป และรักษาโรคต่างๆ ทั่วไป เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคติดเชื้อต่างๆ โรคปอด โรคไต โรคเลือด โรคระบบประสาท โรคทางจิต โรคด้านต่อมไร้ท่อ โรคทางเดินอาหาร ฯลฯ พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานในการรักษาที่เต็มไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ในด้านการตรวจรักษาและบริการ

เปิดให้บริการทุกวัน ณ อาคารโรงพยาบาลสิริเวช ชั้น 1

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 20.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07.00 - 20.00 น.

แนะนำแพทย์

นพ. สิวะดล คุ้มพ่วงดี

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. วัชราภรณ์ สารสนิท

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. ดาริกา วรรณศรีจันทร์

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. พิชยา ปวรางกูร

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สอบถามการนัดหมายแพทย์ 039-605-666 ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี