โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 4 ทุน ณ วัดแสลง ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563