ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 151 หมู่ 7 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์

039-605666

039-327530-4

โทรสาร

039-605699

อีเมล

sirivejhospital@gmail.com

แผนที่และการเดินทาง