ข้อมูลการติดต่อ

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

เลขที่ 151 หมู่ 7 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

039-605666, 039-327530-4
039-605699
sirivej@sirivejhospital.com

แผนที่และการเดินทาง