โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี บริจาคเตียงผู้ป่วยมอบให้กลับกลุ่มกระต่ายอาสา จำนวน 25 เตียง

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี บริจาคเตียงผู้ป่วยมอบให้กลับกลุ่มกระต่ายอาสา จำนวน 25 เตียง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงต่อไป โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้มอบ วันที่ 16 มกราคม 2563