โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 4 ทุน

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 4 ทุน ณ วัดตกพรม ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ในวันที่ 9 มกราคม 2563