วันที่ 7 ตุลาคม 62 นำโดยแพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานพิธีเปิด ตลาดนัดอาหารเพื่อสุขภาพ?

วันที่ 7 ตุลาคม 62 นำโดยแพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานพิธีเปิด ตลาดนัดอาหารเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณทางเดินด้านข้างห้องอาหาร โดยมีสินค้าเพื่อสุขภาพจำหน่ายให้กับพนักงานและผู้รับบริการ โดยจะมีทุกวันจันทร์ที่1 และ 3 ของเดือน