คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต

คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อนำโลหิตที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี