คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562