โรงพยาบาลสิริเวช มอบน้ำดื่มเพื่อแจกในงาน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้

โรงพยาบาลสิริเวช มอบน้ำดื่มเพื่อแจกในงาน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ RUN For the Church 2019 จำนวน 600 ขวด ที่จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562