บริการทางการแพทย์

คลินิคจักษุ

โรงพยาบาลสิริเวชมีบริการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาโรคทั่วไป มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนี้

โรคกระจกตาและผิวตา (ตาแห้ง)

โรคต้อหิน

โรคทางจอประสาทตา

จักษุวิทยาภูมิคุ้มกัน (ม่านตาอักเสบ)

ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

โรคตาในเด็กและตาเข

ประสาทจักษุ (โรคทางตาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท)

โรคตาต้อทุกชนิด

โรงพยาบาล มีอุปกรณ์ตรวจตาครบวงจรและเครื่องเลเซอร์ ดังนี้

เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Autorefraction and keratometer)

เครื่องวัดความหนากระจกตา (Pachymeter)

เครื่องเลเซอร์ต้อหิน (Selective laser trabeculoplasty and Yag laser peripheral iridotomy)

เครื่องเลเซอร์เยื่อหุ้มเลนส์ (Yag laser capsulotomy)

เครื่องเลเซอร์จอประสาทตา (Argon laser panretinal photocoagulation)

เครื่องเลเซอร์จอตาเพื่อรักษาโรคต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา รอยฉีกขาดที่จอตา จุดภาพชัดบวมน้ำ

แนะนำแพทย์

พญ. ชิดชนก ต้นติพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์
อาทิตย์
Consult

นพ. รวิ บุณยะโอภาส

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ จัรทร์ ที่ 20 พ.ค. 62 09:00-20:00น.
จันทร์ ที่ 13,27 พ.ค.62 12:00-13:00น.
อังคาร 12:00-13:00น.
พุธ 12:00-13:00น.
พฤหัสบดี 17:00-20:00น.
ศุกร์ ศุกร์ที่ 10,17,24 พ.ค.62 12.00-13.00น.
เสาร์ เสาร์ที่ 4,18 พ.ค.62 09:00-20:00น.
อาทิตย์ อาทิตย์ที่ 5,19 พ.ค.62 09:00-16:00น.
Consult Consult 13-20 พ.ค.62 13:00-20:00น.

พญ. ทิพย์สุดา สมพีร์วงศ์

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-20:00น.
อังคาร
พุธ 17:00-20:00น.
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
Consult

พญ. สุภาพรรณ ฉัตรทินกร

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ -
อังคาร 17:00-20:00น.
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -
Consult -

นพ. พิพัฒน์ คงทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ ศุกร์ที่ 3 พ.ค.62 12:00-13:00น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -
Consult -

นพ. ประภัสสร โกษาคาร

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี 12:00-13:00น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -
Consult -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สอบถามการนัดหมายแพทย์ ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี