บริการทางการแพทย์

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ บริการเกี่ยวกับกระดูก และข้อ ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูก และกล้ามเนื้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อการรักษาที่มีความถูกต้อง แม่นยำ การผ่าตัดที่รวดเร็วและปลอดภัย

เปิดให้บริการทุกวัน ณ อาคารโรงพยาบาลสิริเวช ชั้น 1 เวลา 07.00 - 20.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

นพ. กนก กนกวงศ์นุวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ: คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00-17:00น.
อังคาร 08:00-17:00น.
พุธ 08:00-17:00น.
พฤหัสบดี 08:00-17:00น.
ศุกร์ 08:00-17:00น.
เสาร์ 08:00-12:00น.
อาทิตย์ -

นพ. พงศ์ไพบูลย์ กระจับเงิน

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ: คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ: คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-20:00น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ 17:00-20:00น.
เสาร์ 12:00-20:00น.
อาทิตย์ -

นพ. ราเมศ ให้ศิริกุล

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ: คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08:00-12:00น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โทร. 039-605666 ต่อ 1155, 1166
สอบถามการนัดหมายแพทย์ ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี