โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาล รถพยาบาล เพื่อให้บริการแก่นักกีฬาหากเกิดอุบัติเหตุในการแข่งขัน ในงานวันชนะศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 31 โดยมีการแข่งขันเรือเครื่อง

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาล รถพยาบาล เพื่อให้บริการแก่นักกีฬาหากเกิดอุบัติเหตุในการแข่งขัน ในงานวันชนะศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 31 โดยมีการแข่งขันเรือเครื่องหางยาว ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช