โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมกับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดการบรรยายเรื่อง ?ภัยเงียบจากโรค NCDs รู้ไว้ก่อน ป้องกันได้? เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ให้

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ร่วมกับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดการบรรยายเรื่อง ?ภัยเงียบจากโรค NCDs รู้ไว้ก่อน ป้องกันได้? เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ให้กับพนักงานบริษัท จิรการบัญชี จำกัด วิทยากรโดยแพทย์หญิงวัชราภรณ์ สารสนิท อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลสิริเวช ณ สำนักงาน บริษัท จิรการบัญชี จำกัด