โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี โดยคุณสายทอง เทพบุรี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ?Service Mind หัวใจการบริการ? ให้กับเจ้าหน้าที่ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน จันทบุรี

โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี โดยคุณสายทอง เทพบุรี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ?Service Mind หัวใจการบริการ? ให้กับเจ้าหน้าที่ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน จันทบุรี วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน จันทบุรี