โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ( Basic Life Support) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ( Basic Life Support) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มความรู้ขั้นพื้นฐานการช่วยชีวิตเบื้องต้น - การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS - การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี