คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสิริเวช ได้ไปให้ความรู้ผู้สูงอายุ เรื่องการใช้ยา การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย และเรื่องอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ณ เทศบาลจันทนิมิต

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสิริเวช ได้ไปให้ความรู้ผู้สูงอายุ เรื่องการใช้ยา การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย และเรื่องอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ณ เทศบาลจันทนิมิต