โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลเขาวัว - พลอยแหวน ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชน และมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ให้แก่นักเรียน ณ เทศบาลตำบลเขาวัว - พลอยแหวน ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561