โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ณ สนามกีฬาเนินทุ่งยาว

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชน และมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ให้แก่นักเรียน ณ สนามกีฬาเนินทุ่งยาว ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561