รพ.สิริเวช จันทบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร ร่วมงานทำบุญ ณ สำนักงานหน่วยประสานงานชายแดน

รพ.สิริเวช จันทบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร ร่วมงานทำบุญ ณ สำนักงานหน่วยประสานงานชายแดน ประจำพื้นที่จันทบุรี ในวันที่ 24 กันยายน 2562