27 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสิริเวช โดยนายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มอบชุดกล่องปฐมพยาบาลจำนวน 15 ชุด ให้กับหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา

27 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสิริเวช โดยนายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มอบชุดกล่องปฐมพยาบาลจำนวน 15 ชุด ให้กับหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่จันทบุรี เพื่อนำไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา