โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ได้จัดโครงการ CSR ให้ความรู้การใช้ออกซิเจนกับผู้ป่วยในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังออกซิเจนได้อย่างถูกวิธี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ได้จัดโครงการ CSR ให้ความรู้การใช้ออกซิเจนกับผู้ป่วยในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังออกซิเจนได้อย่างถูกวิธี นำโดย อ.ดารณี สุวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน จันทบุรี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562