โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดนิทรรศการและโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน , กิจกรรม 5 ส , การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และการอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดนิทรรศการและโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน , กิจกรรม 5 ส , การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และการอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาลสิริเวช ประจำปี 2562 โดยแบ่งเป็น 6 รุ่น ในวันที่ 18-19 , 30 ก.ค. , 1 ส.ค. 62